Záhrada, ktorá žije

Záhrada, ktorú vytvorili manželia Noščákovci, je ostrovom biodiverzity uprostred agrárnej krajiny. Ich pozemok obkolesujú priemyselne obrábané polia a kontrast medzi biodiverzitou v ich zárade a na priemyselne obrábanom poli je obrovský. Dokazuje, že aj na malom 20 árovom území, kde podporujeme biodiverzitu, môže vzniknúť unikátny živý ekosystém. 
Vo vidieckej záhrade rastú spolu rastliny rôznych druhov, ktoré "netriedia" do odkrytých hriadok. Pôdu chráneni porast, alebo mulč z biohmoty z pozemku.
Babička získava aj vlastné semienka. Necháva kvitnúť a prejsť celým cyklom rôzne druhy rastlín, napríklad aj ciibuľu.
V záhrade sa myslí aj na opeľovače a vtáky. Časť úrody nechávajú ako potravu pre rôzne druhy hmyzu, vtáctva.
Kopy dreva, divoké kúty, skaly, aj staré múriky dávajú pristor aj drobným cicavcom- ježom, jaštericiam.
Úrodu babička zbiera a čistí priamo na záhrade, má svoj kompost, ktorý je jej umením. Nič nevyjde nazmar, všetko je súčasťou životného cyklu živej záhrady.

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Júlia Noščáková, Ella Radimská, Hana Noščáková
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
11ž, 15 a 18
Škola: 
OA račianska Ba, Gymnázium LNovomeského Ba, SOSˇPG Bullova, Ba
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Prírodná permakultúrna záhrada je oázou biodiverzity uprostred agrárnej krajiny. Ukazuje možnosť životného štýlu, ktorý je nielen udržateľný, ale aj inšpiratívny, zdravý a radosť prinášajúci.