Lepšie bez obalu!

Jedálne na školách sa snažia o to, aby ich žiaci boli zdravší. Aj z tohto dôvodu žiaci niekoľkokrát za týždeň dostávajú k obedu aj škatuľkové mlieko či džús alebo extra porciu ovocia. Tá je však často zabalená v zbytočných plastových obaloch. Dalo by sa to však urobiť aj inak?  
Čučoriedky k obedu bývajú na Súkromnej spojenej škole v Novej Dubnici pomerne často. Minimálne dvakrát za mesiac
Čučoriedky často končia - pre nezáujem žiakov - v odpadkovom koši aj s obalom.
Časť obalov končí aj v košoch na plast, sú však často znečistené od čučoriedok.
Veľká časť obalov však končí v okolí školy. Pomohla by osveta?

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Michaela Mrišová, Ema Blahová
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
11,12
Škola: 
Súkromná spojená škola v Novej Dubnici
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Zbytočné plastové obaly je možné hľadať všade. Ovocie, ktoré dostávajú žiaci, by však mohlo byť zabalené v papierových obaloch alebo v obaloch, ktoré sú vyrobené z ekologicky odbúrateľných materiálov.