chránené územie a vyšší záujem

Mladí reportéri vymenili foťáky za hrable

CHKO Biele Karpaty je bohatá na lúčnu biodiverzitu. Nachádza sa tu mnoho chránených a vzácnych druhov rastlín i živočíchov. Jedným z nich je i motýľ jasoň červenooký, ktorý potrebuje pre svoj život slnečné lúky. Tie dobrovoľníci z občianskych združení a pracovníci CHKO pravidelne šetrným kosením  kosou alebo lištovou kosačkou a pilením zbavujú výmladkov, aby tam rástla čo najpestrejšia kvetnatá lúka. Výmladky treba z lúky následne hrabaním odstrániť. Neľahké dobrovoľníctvo v kopcoch na priamom letnom slnku okúsili aj Mladí reportéri. Tí sa však práce neboja. Po hrabaní sa takto spokojne vracali z lúky.

Na misii v Bielych Karpatoch si v júli 2020 vyskúšali dobrovoľnícku prácu pri odstraňovaní výmladkov v Krivoklatskej doline.
Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová, Michal Mazánik

Abrahámsky park nie je smetisko!

Lesy majú veľký environmentálny význam. Sú domovom mnohých rastlín a živočíchov. 

Čoraz častejšie sa však stávajú smetiskom a miestom nelegálnych skládok. Chránený areál historického prírodno-krajinárskeho parku v Abraháme je v súčasnosti v neudržiavanom stave. Pre zabezpečenie čistoty v Abrahámskom parku je potrebné zvyšovať environmentálne povedomie miestnych obyvateľov.

Abrahámsky park je napriek 4. stupňu ochrany neustále znečisťovaný odpadom.
Meno autora/autorov: 
Kristína Bohunická, Kristína Štefunková