Mladí reportéri vymenili foťáky za hrable

Na misii v Bielych Karpatoch si v júli 2020 vyskúšali dobrovoľnícku prácu pri odstraňovaní výmladkov v Krivoklatskej doline.

Čitajte tiež

Na misii v Bielych Karpatoch si v júli 2020 vyskúšali dobrovoľnícku prácu pri odstraňovaní výmladkov v Krivoklatskej doline.

Reportážny kontext/riešenie problému:

CHKO Biele Karpaty je bohatá na lúčnu biodiverzitu. Nachádza sa tu mnoho chránených a vzácnych druhov rastlín i živočíchov. Jedným z nich je i motýľ jasoň červenooký, ktorý potrebuje pre svoj život slnečné lúky. Tie dobrovoľníci z občianskych združení a pracovníci CHKO pravidelne šetrným kosením  kosou alebo lištovou kosačkou a pilením zbavujú výmladkov, aby tam rástla čo najpestrejšia kvetnatá lúka. Výmladky treba z lúky následne hrabaním odstrániť. Neľahké dobrovoľníctvo v kopcoch na priamom letnom slnku okúsili aj Mladí reportéri. Tí sa však práce neboja. Po hrabaní sa takto spokojne vracali z lúky.

Meno autora/autorov

Ľudmila Slivová, Michal Mazánik

Veková skupina

19-25

Škola

Gymnázium Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade 4666/7, Střední škola Kostka s.r.o.

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Mulčovanie, kosenie a odstraňovanie náletových drevín vytvárajú vhodné podmienky pre chránené druhy a podporujú zachovanie lúčnej biodiverzity.