Meeting point

Reportážny kontext/riešenie problému:

Stred obce Majcichov, pred obecným úradom a kultúrnym domom, je nielen miestom čakania na autobus, ale aj stretávania sa ľudí. Autobusová zastávka vyžaduje renováciu. Vysadená zeleň zas doplnenie drenáže. Možno stačí osloviť spoločenské organizácie v obci. Požiadať ich členov o pomoc pri vyriešení problému. Verejné priestory sú nielen vizitkou obce, ale aj jej obyvateľov.

Meno autora/autorov

Viktória Mrvová, Laura Moravčíková, Lenka Adámková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Zrenovovaním autobusovej zastávky poskytnúť cestujúcim väčšie pohodlie počas čakania na autobus. Zvýšenou starostlivosťou o zelený priestor, spríjemniť stretnutia obyvateľom obce a jej návštevníkom Majcichova. Udržiavaním verejných priestranstiev a priestorov je možné vytvoriť nové pracovné miesta, najmä pre dlhodobo nezamestnaných.