Skončí sa pokoj v trenčianskej ZátOKe pOKoja?
V období slnečných jarných dní je prírodný areál obľúbeným miestom na relax. Autor: Michal Mazánik

Skončí sa pokoj v trenčianskej ZátOKe pOKoja?

Čitajte tiež


V období slnečných jarných dní je prírodný areál obľúbeným miestom na relax. Autor: Michal Mazánik

Výstavba športového areálu v ZátOKe pOKoja v Trenčíne, ktorú v marci schválilo mestské zastupiteľstvo, môže podľa aktivistov narušiť prírodný charakter územia, upozorňujú tiež na niektoré nedostatky projektu. 

Prírodná lokalita v krajskom Trenčíne, ležiaca v širšom centre mesta, bola dlho zanedbávaná a znečistená. Situácia sa zmenila v roku 2011, keď sa o priestor začali starať aktivisti pod hlavičkou Centra environmentálnych aktivít (CEA). Z predtým nevábnej zátoky vytvorili prostredie, ktoré sa zaradilo medzi najvyhľadávanejšie rekreačné miesta v meste. 

Vanda Mokráňová patrí do komunity dobrovoľníkov niekoľko rokov. Vníma to ako spôsob, ktorým môže svojou trochou prispieť k lepšiemu mestu a kvalitnejším verejným priestorom pre seba i ostatných: „Chodia sem mladí, ľudia so psami, posedieť si k rieke či na piknik. Uprostred mesta nájdu čistú prírodu, v ktorej počuť spev vtákov,“ popisuje. Neďaleko miesta, kde má prebiehať výstavba, bolo v roku 2021 vyhlásené obecné chránené územie Trenčiansky luh. 

V zdôvodnení k zámeru ochrany Trenčianskeho luhu sa uvádza, že lužné lesy na prietoku rieky Váh sú mokradnými biotopmi, majúcimi európsky význam. Sú domovom desiatok druhov vtákov, cicavcov a obojživelníkov.

Obávajú sa privatizácie 

Dobrovoľníci sa boja, že po dokončení investície sa územie zmení na priestor, kam sa v čase atletických tréningov bežní ľudia nedostanú. Upozorňujú, že projektu chýba sociálne zázemie pre športovcov, ktoré tu, pre záplavovú zónu, nie je možné vybudovať. Podľa členky iniciatívy, Klaudie Medalovej, by športovisko vhodné aj na organizáciu pretekov dávalo väčší zmysel pri niektorej zo základných škôl. 

Súčasťou projektu má byť okrem obnovy bežeckého oválu, ktorý sa na mieste už v minulosti nachádzal, výstavba dvoch multifunkčných ihrísk, doskočiska a plochy určenej na vrh guľou, antukový povrch dráhy má nahradiť tartan. Zmena povrchu bežeckej dráhy je jedným z dôvodov, pre ktorý by sa, podľa dobrovoľníkov, mohol narušiť prírodný ráz miesta. Počas atletických tréningov nemusí byť cez ovál možný priechod do ZátOKy.

Hovorkyňa mesta Trenčín, Erika Ságová, dôvod na obavy nevidí: „Športovisko bude slúžiť predovšetkým širokej verejnosti. Nemyslíme si, že je potrebné budovať k nemu toalety a iné zázemie. Ľudia prídu, zašportujú si a odídu.“ Prízvukuje, že ani na detských ihriskách či iných športoviskách, napríklad vo vnútroblokoch, sa sociálne zázemie nenachádza. 

Nezhodujú sa ani zastupitelia 

Názory sa rôznia. Richard Medal, riaditeľ CEA a opozičný poslanec mestského zastupiteľstva zdôrazňuje, že pôvodný návrh, ktorý by iniciatíva dobrovoľníkov zo ZátOKy privítala, mal zahŕňať výlučne obnovu antukového povrchu na bežeckej dráhe. Tá mala byť rekonštruovaná v polovičnom profile, pre rekreačných bežcov. 

„Myslím si, že úvaha realizovať v tomto území tréningový, alebo dokonca závodný priestor pre atletiku, nie je správna. Trenčín si zaslúži veľký, regulárny bežecký okruh,“ uviedol Medal. Projekt, ktorý mestský parlament schválil v ZátOKe pOKoja, označuje za hračkársku imitáciu. 

Nakoľko budúci rok sa plánuje v bezprostrednej blízkosti výstavba Vážskej cyklomagistrály,  je podľa jeho slov tiež možné očakávať, že sa tartanová dráha po pár mesiacoch rozbije. Následne bude nutné vynaložiť opakovane verejné zdroje na opravu. „Investičná akcia akceptuje výstavbu Vážskej cyklomagistrály. Ak pri budovaní trasy pre cyklistov poškodia našu dráhu alebo čokoľvek iné, tak ju budú musieť opraviť do pôvodného stavu,“ reagovala hovorkyňa Trenčína Ságová. 

Ochladzuje prehriate mesto

Trenčanka Janka prišla do ZátOKy na prechádzku s malými dcérami. Avizovaný vznik športoviska vníma pozitívne, pretože ihrisko budú môcť využívať deti a mládež: „Nevadilo by mi to, dnes sem nechodieva veľa ľudí, možno bude lepšie, ak ho využijú športovci. Keby tu v tejto chvíli prebiehal tréning, vybrali by sme sa s deťmi na niektoré z iných ihrísk v meste.“ 

Vanda Mokráňová naopak zastáva myšlienku, že priestor už našiel svoje nové a lepšie využitie: „Ja som počas stretnutí vždy hovorila, že nechápem dôvod, na čo zasahovať do priestoru, ktorý to nepotrebuje. Tu máte za málo peňazí veľa muziky.“ Okrem komunitného rozmeru má prírodný prvok v centrálnej mestskej časti takisto ďalší prínos. 

Zhodujú sa na tom Richard Medal, Radovan Jambor a Sylvia Mertanová, spracovatelia dôvodovej správy k návrhu na vyhlásenie obecného chráneného územia Trenčiansky luh, s ktorým je ZátOKa územne aj funkčne prepojená. „Má obrovský význam z hľadiska jeho polohy uprostred mesta. Plní́ dôležitú́ ekostabilizačnú́, zdravotnú́ a psychohygienickú funkciu, rovnako tak ochladzuje prehriate mestské́ prostredie,“ pripomínajú v správe. 

Meno autora/autorov: 
Michal Mazánik
Vek autora/autorov: 
20
Škola: 
FMK UCM v Trnave