Nebezpečná cesta za vzdelaním

Reportážny kontext/riešenie problému:

V Opoji, na hlavnej ceste od Vlčkoviec, sú ľudia ohrození na životoch. Naši spolužiaci musia zvládnuť tento problém minimálne dvakrát denne, keď idú ráno do školy a poobede zas domov. Vybudovaním chodníka, aspoň na jednej strane cesty, sa budú chodci cítiť oveľa bezpečnejšie.

Meno autora/autorov

Laura Moravčíková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 11. Udržateľné mestá a komunity

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Vybudovaním chodníka pre chodcov sa výrazne zníži riziko ohrozenia chodcov a taktiež sa zlepší bezpečnosť cestnej premávky.Takýmto opatrením sa taktiež zvýši kvalita života obyvateľov v tejto časti Opoja.