OBJEKTívNE o klimatickej zmene - seminár pre pedagógov

Autor: Mária Jánošíková

Čitajte tiež


Autor: Mária Jánošíková

Program Mladí reportéri pre životné prostredie približuje environmentálne problémy a rozvíja žurnalistické zručnosti študentov. Na pondelok 16. septembra si koordinátori programu pripravili seminár pre učiteľov o klimatickej zmene, s cieľom inšpirovať pre riešenia na úrovni jednotlivcov a škôl. Zároveň ním Centrum environmentálnych aktivít odštartovalo aj nový projekt OBJEKTív 21 - Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť.

„Myslíme si, že niet dôležitejšej témy pre 21. storočie ako je klimatická kríza. Je to obrovská výzva, pred ktorou stojí celý svet a týka sa hlavne mladých ľudí,“ hovorí Klaudia, koordinátorka programu. Ďalej spomína, že chceli poskytnúť dôležité informácie k tejto problematike, keďže je to komplexná téma a informácie sa na nás valia zo všetkých strán.

Prečo bola pre učiteľov dôležitá účasť na tomto seminári nám povedal aj Vladimír Rajecký, učiteľ na základnej škole: „V dnešnej dobe pretlaku informácii, kde mládež nevie úplne odfiltrovať, čo je pravda a čo nie, je dôležité, keď sa učiteľ zúčastňuje takýchto seminárov a vie to deckám podať ďalej.“

„Sú to dôležité otázky našej budúcnosti. Učitelia by mali deti viesť aj k občianstvu a rozmýšľaniu nad ozajstnými problémami,“ zhodnotila dôležitosť semináru pani riaditeľka SZŠ Nová Dubnica Jana Kramárová.

Koordinátori sa snažili učiteľom podať čo najviac návrhov k zmene, vďaka čomu si zo seminára odniesli inšpirácie. Návrhy môžu následne žiaci iniciovať na úrovni školy či obce.

Krátke video o priebehu seminára si môžete pozrieť tu.

Meno autora/autorov: 
Mária Jánošíková, Tamara Eliašová
Vek autora/autorov: 
-
Škola: 
-