Obec Košeca zamestnáva odpadového špecialistu

Čitajte tiež

Vo funkcii odpadového špecialitu pôsobí Marek Kurinec, ktorý sa problematike odpadov venuje viac ako 25 rokov. S pomocou starostu Radomíra Brtáňa rozbehli v roku 2019 smart systém evidencie odpadu. Vďaka nemu sa im podarilo zvýšiť mieru vytriedeného odpadu na viac ako 50 %. Za zavedenie systému ELWIS získali v roku 2020 prestížne ocenenie "The Innovation in Politics Awards".

Meno autora/autorov

Mária Jánošíková

Vek autora/autorov

19

Škola