Videoreportáž zo seminára na tému územné plánovanie

Čitajte tiež

Územný plán je strategický dokument rozvoja obce, týka sa teda každého z nás. Typický scenár ale je, že keď zistíme nejaký problém (stavba v parčíku za rohom), zvyčajne už sa nedá nič robiť. Projekt Objektív 21 to chce zmeniť. Každý 15-ročný žiak by mal mať predstavu o tom, ako vyzerá územný plán, na čo je dobrý a čo môže jednotlivec robiť...

 

Meno autora/autorov

Mária Jánošíková

Vek autora/autorov

18

Škola

Střední škola Kostka s.r.o.