12. Zodpovedná spotreba a výroba

Dobrá voda obal nepotrebuje

Meno autora/autorov: 
Veronika Leitnerová, Viktória Mrvová

Leto v košíku

Meno autora/autorov: 
Lenka Adámková, Laura Moravčíková, Viktória Mrvová

Správny postoj

Správny postoj môžeme zaujať aj pri nakladaní s plastovým odpadom. 

Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková

Domáce chutí najlepšie

Meno autora/autorov: 
Viktória Mrvová, Lenka Adámková, Laura Moravčíková