Biodiverzita Bielych Karpát

Čitajte tiež

Júnový workhop Mladých Reportérov pre životné prostredie sa tento rok konal za hranicami Slovenska a to v Českej republike, kde sme sa boli pozrieť na biodiverzitu Bielych Karpát. 

Meno autora/autorov

Lukas Vyhnalík, Oliver Brunner, Sabina Križanová

Vek autora/autorov

17, 14, 13

Škola

SPŠ Elektrotechnická Hálova 16, Bratislava, ZŠ s MŠ Karola Kuffnera Sládkovičovo