Cestou necestou v Ščúrnici s Mladými reportérmi

Mladí reportéri sa vydali za dobrodružstvom do Bielych Karpát, prešli prírodnú rezerváciu Ščúrnica až do Valašských Klobouk. Pri tom všetkom sme videli chránené rastliny, dozvedeli sme sa o historií slobodného lesa a tiež prečo sa Ščúrnica volá Ščúrnica.

Miroslav Janík z organizácie Kosenka nám odovzdal srdce v Ščúrnici (Autor: Nina Šidlíková)
Mladí reportéri sa vydali spoznávať krásy Valašských Klobouk a prírodnej rezervácie nazývanej Ščúrnica (Autor: Nina Šidlíková)
Miroslav Janík nás naučil, ako vnímať krásu prírody a ako sa môžeme s prírodou spojiť (Autor: Nina Šidlíková)
V okolí Ščúrnice sú lúky pravidelne kosené pre zachovanie vysokej biodiverzity (Autor: Nina Šidlíková)

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Nina Šidlíková
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
15
Škola: 
ZŠ s MŠ Karola Kuffnera Sládkovičovo
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Je málo slobodných lesov bez zásahov. V Bielych Karpatoch sa organizácia Kosenka postarala vykupovaním pozemkov o to, aby slobodný les Ščúrnica zostal bez zásahov človeka a starajú sa tiež o zachovanie biodiverzity. Mladí reportéri mali tú možnosť nadýchnuť sa v slobodnom lese a dozvedieť sa niečo viac o ochrane prírody.