Zákaz vjazdu

Do chránených území často vedú cesty. Značky na týchto cestách však buď často chýbajú alebo pomaly splývajú s prírodou.

Čitajte tiež

Do chránených území často vedú cesty. Značky na týchto cestách však buď často chýbajú alebo pomaly splývajú s prírodou.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Do chránených území je často zakázaný vjazd autom. Zvýšený nápor turistov počas pandémie však spôsobil, že turisti do týchto území vstupovali aj autami. Nevideli často značky, ktoré sú už staré či neaktuálne. 

Meno autora/autorov

Lukáš Vrzoň

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Je potrebné, aby vláda a samosprávy mali vzťah k chráneným lokalitám a chránili ich viac ako v súčasnosti. Typickým príkladom toho, ako sa vysoko postavení úradníci zaujímajú o vzácnu lokalitu, je aj tabuľa na jej začiatku.