6. Čistá voda a hygiena

Netrafil do hniezda?

,,Odtok z domácností v Pruskom tečie smerom cez rolu až k Váhu. Po ceste sa však vsiakne alebo vyparí," situáciu približuje Jakub, miestny obyvateľ obce, ,,nie je dobré, aby voda z práčky šla na rolu, kde sa pestuje napríklad kukurica, ktorú potom jeme."
 
Podľa miestneho obyvateľa situácia nedostáva svoje riešenie aj práve preto, že dedina nemá kanalizáciu. Ostáva nám len dúfať, že jej zavedenie situáciu čo najskôr vyrieši.
 

Tento drozd už nevzlietne. Príčinou môže byť otrávená krajina či zničené miesta pre život, aj v dôsledku nesprávne riešenej kanalizácie.

Meno autora/autorov: 
Mária Jánošíková

Angry bird

Plasty, najmä jednorázové, sú na prvej priečke znečisťovateľov vodného toku rieky Hornád. Tie ovplyvňujú nie len vodné živočíchy, ale v konečnom dôsledku aj rekreantov. Tento odpad sa s prívalovým dažďom dostáva z rieky do vodnej nádrže Ružín, ktorá patrí medzi najznečistenejšie na Slovensku. Slovenský vodohospodársky podnik spolu s rybármi a dobrovoľníkmi ročne vyzbiera stovky ton odpadu. Vlani sa vodná nádrž čistila priebežne, v roku 2018 z nej vyzbierali jednorazovo 250 ton odpadu.

 

Znečistenie Hornádu v Spišskej Novej Vsi. Plastový odpad hnevá nielen vodné živočíchy, ale neskôr aj rekreantov pri vodnej nádrži Ružín.

Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková

Na love

Prevažnú časť odpadu tvoria plastové fľaše, avšak tok rieky občas priplaví predmety, ktoré ľudia zo sociálne vyčlenených komunít vedia ešte využiť. Je na škodu, že fungovanie spoločnosti nie je zatiaľ nastavené tak, aby sa použité veci, ktoré jedna skupina ľudí už nepotrebuje, dostali k tým, ktorí ich radi opätovne použijú.

Skupinka obyvateľov v Spišskej Novej Vsi loví predmety zadržané pred vstupom do malej vodnej elektrárne na toku rieky Hornád.

Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková

Niečo tu nie je v poriadku

Brehy potoka majú spevňovať korene stromov a voda si sama nájde cestu, kadiaľ má tiecť. Dolné Sŕnie je malá obec, s malým potokom. Ten je však niečim iný. Príroda nepotrebuje takú pomoc človeka, aká sa objavila na tomto mieste.

Meno autora/autorov: 
Katarína Guzmická
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
13
Škola: 
Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Živá "ozdoba"

Mali by sme chrániť územie aj kvôli živočíchom. Čím viac odpadkov hádžeme na zem, tým viac zvierat môže zomrieť, a tým menej krásy je na tomto svete. Vážme  a chráňme si to čo máme.

Čím viac odpadkov hádžeme na zem, tým viac zvierat môže zomrieť, a tým menej krásy je na tomto svete.

Meno autora/autorov: 
Kristián Palko

Bezobalové ekologické nakupovanie

Aj v Starej Turej a okolí je stále aktuálny a čoraz väčší problém s množstvom vyhadzovaného odpadu. Jeho súčasťou sú aj nádoby od čistiacich prostriedkov či pracích gélov. Po vyminutí obsahu zvyčajne putujú do triedeného zberu alebo na skládku.

Dovolenka z inej perspektívy

Vložil/a Matej Majerský dňa 11.08.2019

Veľa ľudí si nedokáže predstaviť svoje leto bez toho, aby nenavštívilo ktorúkoľvek krajinu pri mori. Na pláži relaxujú, idú do vody, niečo zjedia a odoberú sa späť do svojho ubytovania.

Smetný kôš ako odpad?

Odpadkové koše sú snahou ľudstva o menšie znečistenie našej Zeme a vyššiu estetizáciu mestského prostredia. No vandali z nádoby na odpad spravili len ďalší odpad. Nehovoriac o tom, že sa nachádza v prostredí, kde môže znečistenie ľahko poškodiť vodný ekosystém.

Meno autora/autorov: 
Timea Dimitrova, Ľudmila Slivová