Čo oko nevidí, to srdce nebolí

Čitajte tiež

Liečivá, sáčky, kýble, kreslo, topánky či kvetináče. Dnes už takýto "tovar" môžeme nájsť nielen v obchodoch, ale bohužiaľ aj voľne v prírode, na skládkach.

Nie je tak dávno, kedy som s kamerou takúto jednu navštívila. O široký sortiment tam je určite postarané. A to všetko len kúsok za dedinou Tuchyňa na stredom Považí, pod malebným Vršatcom. Video zachytáva bez komentára malé nahliadnutie na jednu z (bohužiaľ) mnoho iných skládok.

Ľudia sa pokúsili miesto zamaskovať čo najlepšie, ako len vedeli. Húština a velikánske kopce hliny (ktoré budú onedlho slúžiť na zasypanie tohto miesta) skládku dôveryhodne kryjú...

Miesto má svoj charakteristický zápach. Keďže sa skládka nachádza necelý kilometer od dediny, tunajší obyvatelia sa po zabíjačkách so zvyškami príliš nepárali a neošetrené končili zväčša tu, ako sa vyjadril miestny, Jakub.

Pred už viac ako desiatimi rokmi sa starosta obce Tuchyňa túto skládku pokúšal nadobro odstrániť, avšak aj napriek jeho snahe sa stále na mieste nachádza veľa odpadu. Aby skládka mohla naozaj zmiznúť, snahu musia vynaložiť práve samotní iniciátori. Je dôležité si dôkladne premyslieť, kde bude náš odpad končiť. A ako to je u vás, tiež pri prechádzke prírodou zvyknete natrafiť na skladisko odpadu?

 

Meno autora/autorov

Mária Jánošíková

Veková skupina

15-18

Škola

Střední škola Kostka s.r.o.

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 7. Dostupná a čistá energia
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy
  • 14. Život pod vodou
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Nelegálne (či akékoľvek iné) skládky neprispievajú k lepšej kvalite prostredia a života na Zemi. Sú len dočasným riešením našich problémov, ktoré sme sa rozhodli odsunúť na iné miesto, kde upadnú do zabudnutia. Je dôležité však neodsúvať nič na vedľajšiu koľaj a treba (minimálne) šíriť povedomie o takýchto miestach, keďže svojím výskytom ovplyvňujú život v prírode. Zodpovedné vyriešenie a predchádzanie skládkam je zásadným krokom.