Smetný kôš ako odpad?

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Odpadkové koše sú snahou ľudstva o menšie znečistenie našej Zeme a vyššiu estetizáciu mestského prostredia. No vandali z nádoby na odpad spravili len ďalší odpad. Nehovoriac o tom, že sa nachádza v prostredí, kde môže znečistenie ľahko poškodiť vodný ekosystém.

 

Meno autora/autorov

Timea Dimitrova, Ľudmila Slivová

Veková skupina

15-18

Škola

Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad, Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 11. Udržateľné mestá a komunity

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Mestský betónový odpadkový kôš skotúľali do koryta rieky vandali, ktorí si týmto spôsobom chceli dokázať ich silu. Nielen že poškodili mestský majetok, ale svojim konaním spôsobili problém mestu, ktoré bude musieť zabezpečiť vyčistenie rieky a nahradenie koša.