Oravské zlato na tanieri

Vo videu sa pozrieme na dôležitosť konzumácie lokálnych potravín, s osobitným zameraním na skromného, no mocného zástupcu - zemiak. V dnešnej globalizovanej spoločnosti je jednoduché podľahnúť pokušeniu nadmerného dovozu potravín. V súčasnosti našťastie existuje trend  návratu k lokálnym potravinám. Spolu sa pozrieme na výhody, ktoré prináša pestovanie lokálnej potraviny  zemiaka nielen pre náš organizmus, ale aj pre životné prostredie našej komunity. Objavíme možnosti, ktoré nám ponúka táto skromná plodina v našich jedálničkoch.

Meno autora/autorov

Edita Repková, Sebastian Feranec, Daniel Filo, Marián Marcinka

Veková skupina

19-25

Škola

Spojená škola internátna Námestovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 1. Žiadna chudoba
  • 2. Žiadny hlad
  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 4. Kvalitné vzdelanie
  • 8. Dôstojná práca a ekonomický rast
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Podpora lokálneho poľnohospodárstva a ekonomiky prostredníctvom preferencie miestnych potravín môže prispieť k zvyšovaniu príjmov miestnych poľnohospodárov a zníženiu chudoby v komunitách.
Konzumácia lokálnych potravín, ako sú zemiaky, môže zabezpečiť dostatočný prístup k vyváženej strave a potravinám vo vidieckych aj mestských oblastiach, čím sa pomáha bojovať proti hladu.
 
 Podpora miestneho poľnohospodárstva a výroby zemiakov môže prispieť k posilneniu miestnych ekonomík a vytvoreniu udržateľných spoločenstiev tým, že podporuje miestnu výrobu a znižuje potrebu dlhých prepravných ciest pre potraviny.
 
 Preferencia lokálnych potravín ako zemiakov môže podporiť zodpovednú spotrebu a výrobu tým, že redukuje environmentálnu záťaž spojenú s dlhými prepravnými trasami a podporuje trvalo udržateľné poľnohospodárske praktiky.
 
Lokálne potraviny majú často nižšiu uhlíkovú stopu v porovnaní s dovozenými potravinami, čo prispieva k zníženiu emisií skleníkových plynov a ochrane klímy. Konzumácia lokálnych zemiakov môže byť súčasťou širšej snahy o znižovanie environmentálneho dosahu spotreby potravín.