Vianočná ruža

Výkyvy počasia a teplôt spôsobili, že táto zazimovaná ruža pár dní pred Vianocami vyhnala puky a listy. Dva dni po Vianociach zmrzli.

Čitajte tiež

Výkyvy počasia a teplôt spôsobili, že táto zazimovaná ruža pár dní pred Vianocami vyhnala puky a listy. Dva dni po Vianociach zmrzli.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Klimatická kríza sa prejavuje okrem iného výkyvmi počasia. A tak sa členovia rodiny stali svedkami jej prejavov v záhrade, o ktorú sa stará už tretia generácia. Zazimované rastliny ruže, ktoré roky na tom istom mieste vyháňali prvé puky až začiatkom apríla, vďaka slnku a teplu pár dní pred Štedrým dňom vyhali nové výhonky, listy a tie začali rásť.

Zmeny klímy narúšajú raslinám ročný životný cyklus a tie sa potom vyčerpávajú, alebo úplne ničia tým, že svoj  ročný cyklus začínajú nie raz, ale hneď niekoľkokrát ročne v  rôznych časoch. Ten je prerušovaný náhlymi zmenami teplôt, suchom či nárazovými záplavami, zimou alebo naopak horúčavami a rastlina sa musí buď prispôsobovať a hľadať svoj ročný cyklus, čo je v stále sa meniacich podmienkach takmer nemožné, alebo odumrie napriek tomu, že je to ruža, ktorú si  bez problémov na danom mieste pestovali v rodinnej záhrade generáie tej istej rodiny.

A tak mnohé rodiny tvoria semienkové banky a banky odrezkov, či iným spôsobom uchovávajú svoje obľúbené  rodinné druhy rastlín, aby nevyhynuli. Riešením, ktoré majú v rukách, je aktivizmus pri zmierňovaní dopadov klimatickej krízy a ich osobné iniciatívy nielen v ich záhradách.

Meno autora/autorov

Júlia Noščáková a Ella Radimská

Veková skupina

15-18

Škola

OA Račianska, Ba a Gymnázium L.Novomeského, Ba

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Jedine ochranou klímy vieme zabazpečiť, aby prežili druhy jedlých rastlín a kvetov, ktoré sme si inak na stabilnom mieste pestovali generačným posúvaním záhrady spolu s rodinným domom.