8. Dôstojná práca a ekonomický rast

Pravda, ktorá sa nenosí

Dôsledkom dovážania oblečenia z chudobných krajín, kde ho šičky zhotovia za minimálnu mzdu pochádza z módneho priemyslu až 10% celkových emisií. Materiál, z ktorého je oblečenie vyrábané je nekvalitný a toxický. Jeho farbenie zapríčiňuje až 20% celkového znečistenia vôd, čím je i dôsledok nedostatku pitnej vody v krajinách, kde tieto textilné fabriky sídlia. Otváraním stále nových fast- fashion predajní, prichádzajú udržateľné lokálne prevádzky o potenciálnych zákazníkov a krachujú. Práve zákazníci si musia uvedomiť, akú hodnotu má oblečenie a svoju silu spotrebiteľa pri ochrane životného prostredia.

 

Slováci každoročne nakúpia 67 000 ton nového textilu. Z tohto množstva šatstva skončí viac než 80% na skládke odpadu.
Meno autora/autorov: 
Chiara Repaská, Ľudmila Slivová

Život teenagera na farme

Premýšľali ste niekedy o tom ako vyzerá život teenagera na farme? A je farmárstvo také idylické, ako sa zobrazuje v romantických filmoch?  Zdenka (15) a Bruno (13) z Farmy pod Melichovou skalou na Podpoľaní vidia skôr nevýhody.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Paula Lavrincová, Nina Kňažická, Ela Škorecová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ, Škultétyho 1, Nitra

Doba covidová

Pandémia koronavírusu priniesla ohrozenie zdravia, sociálnu izoláciu, ekonomické straty.., ale aj nesmiernu obetavosť zdravotníkov a dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pri testovaní. Život v čase lockdownu zároveň ukázal, že životnému prostrediu spomalenie obrovského spoločenského tempa svedčí - menej sa lietalo, cestovalo, vyrábalo... Vie sa ľudstvo z krízy poučiť?

Pandémia koronavírusu je problém, ale aj príležitosť - záleží na uhle pohľadu.
Meno autora/autorov: 
Rudolf Večerka

Pomocník na kolesách

Zamestnanci zberného pomáhajú dotriediť odpad, ktorý prinášajú smetiarske autá. Aby pracovníci mali čo najdôstojnejšiu prácu, zamestnávateľ sa rozhodol zakúpiť vozidlo. To im zjednodušuje prácu a pohyb po areáli. Vozidlo využívajú na prenášanie odpadu, pracovného náradia a urýchlený presun k jednotlivým stanovištiam zberného dvora .  

Na páse zamestnanci ručne roztrieďujú zložky kontajnerov na jednotlivé komodity. Tie sú vykupované a pokračujú ďalej na recykláciu, čo je základný krok ochrany klímy. Bez ľudí, ktorí si  znečisťujú ruky kvôli pohodlnosti niektorých z nás, by ani ,,triedený“ odpad nemal možnosť recyklácie.

Špeciálne vozidlo uľahčuje manipuláciu s opadom na Zbernom dvore Technických služieb mesta Sládkovičovo.
Meno autora/autorov: 
Andrea Takácsová

Zjedené kilometre

Na regáloch supermarketov je stále viac produktov dovážaných zo zahraničia, pričom precestujú tisícky kilometrov. Starší manželský pár zo Spišskej Novej Vsi je však príkladom toho, že plnohodnotný obedový chod sa dá pripraviť aj lokálne a priamo zo záhrady. V čase korona krízy opäť objavujeme čaro sebestačnosti.

Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
16
Škola: 
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7