2. Žiadny hlad

Pole neorané

Medzi mestom Nová Dubnica a jeho mestskou časťou Kolačín sa nachádza veľké pole, ktoré je však za posledné roky výrazne podmáčané vodou.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Eliška Púčiková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Súkromná spojená škola Nová Dubnica

V súlade s prírodou

Rodina Juraja z Majcichova žije v rodinnom dome so záhradou. V záhrade si pestujú zeleninu a ovocie ekologicky – bez chémie. Zelenina nemá také veľké rozmery ako v obchode, ale je oveľa zdravšia a chutí vynikajúco. Záhradu polievajú dažďovou vodou, ktorú zachytávajú do suda. 

Vlastnoručne a ekologicky dopestovaná zelenina a ovocie chutia najlepšie.

Meno autora/autorov: 
Juraj Cifra

Cez plot

Dobré vzťahy medzi susedmi sú na nezaplatenie. S prebytkami zo záhrady je treba sa podeliť.

Jedlo a jeho vplyv na klímu

Hádam každý z nás sa už minimálne raz za svoj život stretol s pojmom klimatická kríza. Uvedomujeme si dostatočne jej spojitosť s jedlom, ktoré jeme?

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Peter Hletko
Veková skupina: 
19-25
Škola: 
SOŠPg Bullova , Bratislava

Chlieb náš každodenný

V dnešnom uponáhľanom svete je návrat k jednoduchším a prirodzenejším spôsobom života nevyhnutným krokom k zachovaniu nášho zdravia aj životného prostredia.

Meno autora/autorov: 
Oliver Joaquim, Marián Marcinka, Anežka Blažeňáková
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
18,20,25
Škola: 
Spojená škola internátna Námestovo

Sme lokálni - a čo je tvoja superschopnosť?

Vlastná záhrada, či chov hydiny, boli kedysi bežnou skutočnosťou. Dnes, najmä v mestách, sú skôr raritou. Ak máte doma záhradu a v nej sliepky, čo produkujú na stôl raňajky, alebo aspoň dobrého suseda, čo sa rád podelí - viete, čo máte na tanieri. Vaš potraviny sú lokálne, nemuseli obísť celú Európu.

 

Meno autora/autorov: 
Eliáš Kajan
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
15
Škola: 
ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Vypestuj si dobro

Žijeme v rodinnom dome so záhradou. V nej pestujem zeleninu a ovocie ekologicky – bez chémie. Zelenina nemá také veľké rozmery ako v obchode, ale je oveľa zdravšia a chutí vynikajúco. Na jej polievanie zachytávame dažďovú vodu do suda.

Meno autora/autorov: 
Juraj Cifra
Vek autora/autorov: 
14
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov

Susedská výmena

Dobré vzťahy medzi susedmi sú na nezaplatenie. Môžeme sa s nimi deliť s prebytkami so záhrady, pričom zeleninu a ovociepestujeme bez pesticídov. Aj takto môžeme chrániť životné prostredie.

Meno autora/autorov: 
Diana Šturdíková
Vek autora/autorov: 
11
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov

Dobrú chuť!

Každý pondelok máme v školskej jedálni vegetariánsky obed. Pani kuchárky varia výborné jedlá, aj tie bez mäsa a jedlo je vždy kvalitné. Všimol som si, že niektorí spolužiaci vymenili sladký džús za vodu z vodovodu.

Meno autora/autorov: 
Adam Gašpierik
Vek autora/autorov: 
12
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov