Plast sa dá aj dobre využiť

Provizórne záhony v komunitnej záhrade v Galante. Netreba mať veľa miesta, stačí dobrý nápad.

Plast sa dá aj dobre využiť

Čitajte tiež

Provizórne záhony v komunitnej záhrade v Galante. Netreba mať veľa miesta, stačí dobrý nápad.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Komunitná záhrada v Galante je súčasťou veľkého pozemku ekofarmy, kde ľudia z Galanty môžu vyvíjať svoj zmysel pre záhradkárčenie. Takýmto spôsobom, môžeme priniesť zeleň napríklad aj na balkóny bytových domov. Keďže ľudia žijúci v bytovkách nemajú prístup k záhrade, nemajú tým pádom možnosť sadiť si rastliny vonku. Jednou z možností je komunitná záhrada. Pokiaľ však neexistuje v okoli žiadna takáto záhrada netreba zúfať, stačí si vyčleniť prepravku, do ktorej môžeme zasadiť viacej rastlín naraz - a máme provizórny vyvýšený záhon. Každý môže darovať rastlinám život a tie nám za odmenu darujú kyslík a príjmu oxid uhličitý.

Meno autora/autorov

Nina Šidlíková

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ s MŠ Karola Kuffnera

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Pestovanie v komunitných záhradách utužuje komunitú ľudí žijúcu na sídliskách alebo v ich okolí. Rastliny v akejkoľvek záhrade prispievaju k zníženiu klimatickej krízy, za kyslík im vďačíme my, ale naopak rastliny prijímajú oxid uličitý, ktorý je vo veľkom množstve škodlivý pre životné prostredie.