Svet v nákupnom košíku

Svet v nákupnom košíku. Foto: Sofia Hlavatá

Čitajte tiež

Rozhodovanie o emisiách začína pred kúpou tovaru.

Meno autora/autorov: 
Sofia Hlavatá
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Zákazník sa už v obchode musí rozhodnúť, ktorý tovar je šetrnejší k životnému prostrediu. Čím tovar precestuje kratšiu vzdialenosť, tým sú menšie emisie z dopravy v ovzduší. Zodpovednou spotrebou môžeme prispieť k ochrane životného prostredia.