Čistíme bez výčitiek

Hovorí sa, že čistota pol života. Na jednej strane chceme mať okolo seba všetko vyčistené, na druhej strane nám nevadí, že týmto spôsobom znečisťujeme prírodu. Dá sa teda dosiahnuť čistá domácnosť bez dopadu na prírodu? Žiaci z Námestova urobili praktický pokus pri čistení drezu v školskej kuchyni.
Dvojdrez v školskej kuchyni je pripravený na test: ide to aj bez chémie?
Žiaci sú pripravení vyskúšať každý svoje "zbrane". Anežka použije ocot, Oliver bežné čistiace prostriedky.
Obaja usilovne pracujú...
Koniec. Obstál ocot v tejto skúške? Žiaci zhodnotili, že obe umývadla boli čisté, ale strana čistená octom bola lesklejšia.
Ocot dokáže pri čistení to isté ako chemické prostriedky, ale jeho veľkým plusom je šetrnosť k životnému prostrediu.

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Anežka BLažeňáková, Edita Repková, Sofia Jančová
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
17,17,21
Škola: 
Spojená škola internátna, Námestovo
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

V súčasnosti nám chemický priemysel ponúka množstvo čistiacich prostriedkov na starostlivosť o domácnosť. Väčšina týchto čističov však obsahuje veľmi škodlivé látky, ktoré v priestoroch dýchame a ktoré oplyvnujú naše zdravie. Navyše všetky skončia v prírode a poškodzujú tak vodné ekosystémy. My máme možnosť výberu. Môžeme mať čistú domácnost aj byť šetrní k prírode. Dôležitý je správný výber eko prostriedkov na upratovanie. Ekologické čistiace prostriedky, ako napr. ocot, majú viacero výhod: sú   biologicky odbúratelné, preto nenarúšajú vodný ekosystém a neprodukujú škodlivé výpary. Sú  lacnejšie a jeden výrobok dokážeme použiť na viaceré povrchy, čo vedie  k zodpovednejšej spotrebe, nakoľko nepotrebujeme na každý druh čistenia iný výrobok. Ocot neobsahuje chemikálie, ktoré ohrozujú naše zdravie. Využívanie ekologických čistiacich prostriedkov na úrovní miest a komunít vedie k udržateľnej prevádzke, dokáže znížiť náklady a šíri dobrú prax.