Plastová žatva v Porubskom potoku
Výsledok ľudskej lenivosti. Foto: Jakub Janco

Plastová žatva v Porubskom potoku

Čitajte tiež

Porubský potok je doslova zaplavený odpadom a nezdá sa, že by to niekto riešil.

Každoročne býva Porubský potok a jeho okolie, hlavne v okolí mesta Ilava, plný rôzneho odpadu. Či už ide o plastové alebo sklenené fľaše, igelitky, polystyrén, alebo dokonca o elektroodpad, nájsť sa tam dá veľa vecí. Najväčší problém nastáva práve vo vegetačnom období, keď odpad, pokiaľ ho niekto nevyzbiera, prerastie burinou a kríkmi a potom ho už nie je možné odstrániť.

Odkiaľ sa všetko to znečistenie berie?

Všetky indície vedú k pochybným indivíduám, ktoré bivakujú na kraji neďalekého lesa a takýmto spôsobom sa zbavujú odpadu. Bez viny nie sú ani majitelia priľahlých Zberných surovín, pri vetristom počasí im odpad odfukuje do potoka. Vinu tiež nesú ľudia, ktorí odpad, aj stavebný, sypú rovno z vlečiek do potoka, namiesto toho, aby ho odviezli na zberný dvor, ale aj obyvatelia okolitých domov, ktorí sú príliš leniví na to, aby spravili pár krokov naviac a smeti odniesli tam, kam patria.

 

Dôsledky správania týchto ľudí sú viditeľné na prvý pohľad – obidva brehy potoka sú posiate kúskami rozbitého skla, polystyrénom, dlaždicami, elektroodpadom ako žiarovky, batérie, mikrovlnné rúry, kolesami a pneumatikami z bicyklov a áut, plechovkami a niekedy aj zvyškami jedla... A to je len zopár z veľmi veľa vecí, na ktoré sa tam dá natrafiť. Natrafiť sa dá aj na starý detský kočík, ktorý tam, podľa jeho stavu, ležal niekoľko rokov.

So znečistením nemajú problém len turisti, ale hlavne miestni záhradkári. Obyvatelia, ktorí tu bývajú, vedia, aké sú tu problémy. Nahnevaná je aj Františka Jancová: „To, ako je tento potok znečistený, je niečo strašné. Nielen to, ako to tam vyzerá, ale už sa odtiaľ pomaly nedá ani čerpať voda. Pamätám si, že tento potok bol kedysi taký čistý, že v ňom žili raky. Teraz už voda nie je dobrá ani na polievanie.“

Tu sa však problémy nekončia. Potok preteká aj blízko pešieho podchodu popod železnicu. Pri výdatných zrážkach sa často vyleje na chodník a zanechá tam kopu odpadkov. Tie potom odpratávajú ľudia, ktorí za ich vznik vôbec nemôžu.

Riešenie tohto problému je veľmi jednoduché – ľudia by si mali uvedomiť, že mesto ani samospráva  toto znečistenie nemôžu odstraňovať na náklady obce a namiesto sťažovania sa, by mali pre čistotu potoka a jeho okolia urobiť niečo sami. Zvláštne je, že väčšinou sa najviac sťažujú práve tí, ktorí majú najväčší problém zdvihnúť a hodiť do koša papierik, ktorý leží na chodníku alebo v lese

Príležitostí na upratanie a vyčistenie okolia j viac než dosť. Napríklad minulý rok 22. apríla, na deň Zeme, organizoval miestny poľovnícky spolok zber odpadkov v okolí Porubského potoka. Za jeden deň na úseku dlhom 8 kilometrov vyzbierali 2 tony odpadu. Takisto miestni obyvatelia operatívne lovia z potoka plastové a sklenené fľaše. Po letných dažďoch je to hotová žatva.

„Začiatkom jari prinesieme k ohnisku pri potoku vrece na odpad. Všetci susedia ho priebežne plníme tým, čo nám voda prinesie. Najmä v lete tu trávime s deťmi dosť času, chceme mať príjemné a bezpečné prostredie. Deti takto tiež vedieme k ekologickému zmýšľaniu,“ konštatuje milovníčka prírody Jancová.

Tiež treba oceniť, že deti  sú v školách vedené k triedeniu odpadu a k ekologickému správaniu po celý školský rok.

Všetky aktivity a silná ekologická výchova sú dôkazom toho, že riešenie existuje.


Meno autora/autorov

Jakub Janco

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 14. Život pod vodou
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Zodpovednou spotrebou a nakladaním s odpadom budeme chrániť život v riekach aj ich okolí.