15. Život na pevnine

Smetisko

Niekedy je ťažko uveriť, že pod zeleným kopcom leží hromada odpadov.

Zabudnuté auto

Nepojazdné staré autá často ostávajú zabudnuté na lúkach, kde špatia krajinu a hnevajú okoloidúcich. Takéto vraky je potrebné nechať odtiahnuť na autovrakovisko, kde budú bezpečne rozobrané na časti a zošrotované.

Nezodpovedný majiteľ odstavil nepojazdné auto pri obci Nimnica, kde už dlhé roky znečisťuje prírodu a prekáža obyvateľom i turistom.
Meno autora/autorov: 
Nina Justusová

Je nebezpečný, ale neškodí

Čo sa deje s odpadom po testovaní na COVID-19? Pod pokrievku odpadu z testovania nahliadol žiak zo ZŠ K. Kuffnera v Sládkovičove.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Rudolf Večerka ml.
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Spojená škola, ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Pomocník na kolesách

Zamestnanci zberného pomáhajú dotriediť odpad, ktorý prinášajú smetiarske autá. Aby pracovníci mali čo najdôstojnejšiu prácu, zamestnávateľ sa rozhodol zakúpiť vozidlo. To im zjednodušuje prácu a pohyb po areáli. Vozidlo využívajú na prenášanie odpadu, pracovného náradia a urýchlený presun k jednotlivým stanovištiam zberného dvora .  

Na páse zamestnanci ručne roztrieďujú zložky kontajnerov na jednotlivé komodity. Tie sú vykupované a pokračujú ďalej na recykláciu, čo je základný krok ochrany klímy. Bez ľudí, ktorí si  znečisťujú ruky kvôli pohodlnosti niektorých z nás, by ani ,,triedený“ odpad nemal možnosť recyklácie.

Špeciálne vozidlo uľahčuje manipuláciu s opadom na Zbernom dvore Technických služieb mesta Sládkovičovo.
Meno autora/autorov: 
Andrea Takácsová

Bioodpad – odpad s veľkým potenciálom

Zhruba tretinu komunálneho odpadu vyprodukovaného na Slovensku (230 kg ročne na obyvateľa) tvorí bioodpad, ktorý sa skladá najmä z pokosenej trávy zo záhrad, lístia, a ovocných a zeleninových odpadov. Prečo bioodpad nepatrí do zmesového odpadu a ako ho vieme v domácnosti efektívne využiť?

S bioodpadom má skúsenosti každá domácnosť. „Biologicky rozložiteľný odpad tvorí až polovicu odpadu, ktorý vzniká v domácnosti a význam jeho kompostovania je mimoriadny práve kvôli jeho množstvu,“ hovorí Katarína Kretter z OZV ENVI-PAK.

Spravodlivosť v platbe za odpad

Pre mnohých je vidina čistej planéty dostatočná na to, aby sa pustili do separovania. Na druhej strane sú tu ľudia, ktorých treba motivovať iným spôsobom. Odpoveďou by mohol byť množstvový zber.

V súčasnosti vo väčšine obcí na Slovensku platíme miestny poplatok za komunálne odpady stanovený obcou, ktorého výška je pre každého rovnaká, bez ohľadu na to, koľko odpadu vyprodukuje, či triedi, kompostuje, nakupuje bezobalovo alebo nie.

Kampaň Trash Hack spojí Mladých reportérov z celého sveta

Vložil/a Matej Majerský dňa 23.01.2021

Pozývame ťa stať sa súčasťou ďalšieho projektu medzinárodnej kancelárie YRE a UNESCO.

Poradca prezidentky Kurilla: Zuzana Čaputová dokáže svojou osobnosťou meniť veci k lepšiemu

Jednou z prioritných tém Zuzany Čaputovej je životné prostredie. Za jej ročné pôsobenie navrhla niekoľko opatrení, a to aj na úrovni prezidentského paláca.

Práce v teréne sa nebojíme! Odkazujú Mladí reportéri

Vložil/a Matej Majerský dňa 28.07.2020

Mladí reportéri pre životné prostredie sa v polovici júla vydali na Misiu do Bielych Karpát, kde spoznávali miestnu prírodu. Okrem ovocných sadov a miestnych fariem mali možnosť vidieť a zažiť na vlastnej koži kosenie lúk.

Bielym Karpatom ovocie svedčí

Lekvár, mušt, víno či pálenka – to je len niekoľko spôsobov ako spracovať ovocie dopestované v Bielych Karpatoch. Tradícia ovocinárstva siaha ďaleko do minulosti tohto regiónu a je neoddeliteľnou súčasťou krajiny. Existujú však rôzne pohľady na to, ako ovocie zhodnotiť.