15. Život na pevnine

Krutý svet

Okamih, s ktorým sa stretneme počas potulkami s prírodou, ktorý vás zasiahne na celý život.

Meno autora/autorov: 
Oliver Adamec

"Pramenito čistá a zdravá voda"

Toto predsa neurobil jeden človek!

Niekedy sa pozastavujem nad tým, aká môže byť ľudská hlúpoť veľká. Nerozmýšľajú nad tým, či zahodia odpad do koša, ale bezmyšlienkovito ho hodia na zem.

Meno autora/autorov: 
Nicolas Kohút, Samuel Trojčák

Za plotom

Niekto má za domom záhradku, niekto zasa skládku.

Meno autora/autorov: 
adam

Namiesto kvetov rastú vraky

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Zuzana Galdunová, Karolína Javorská, Veronika Nazarejová
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium Jána Adama Raymana

Znečistenie rieky Nitra nepozná hranice

Rieka Nitra je dlhodobo jednou z najznečistenejších vodných tokov Slovenska. Najviac k nemu dochádza na hornom toku a jej prítokoch. Znečistenie ovplyvňuje nielen rieku Nitra, ale aj Váh, do ktorého sa vlieva a následne aj Dunaj. S vodami Dunaja pretečie slovensko-maďarské hranice.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Viktória Mrvová, Laura Moravčíková, Lenka Adámková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov

S otvorenou náručou

7.9.2018 sa v Bratislave spustila služba bikesharingu Slovnaft bajk. 55O smart bicyklov v 73 dokovacích staniciach čaká  na svoje využívanie s otvorenou náručou ( ako symbolizuje ich tieň v tvare panáčika na fotografii).

Meno autora/autorov: 
Hana Noščáková
Vek autora/autorov: 
14
Škola: 
SZŠW Vihorlatská 10, Bratislava

Zatvárame oči, alebo naozaj nedokážeme vidieť?

Okolo mŕtveho okrúžkovaného vtáka prešlo v lesoparku bez reakcie viac ako 200 ľudí. Išlo o vzácnu sluku hôrnu, ktorú nik nespoznal alebo nevedel ako sa zachovať. Reportérka zistila a zverejnila správny postup a spustila vznik kampane v spojení s SOS BirdLife Slovensko.

Meno autora/autorov: 
Hana Noščáková

Zavierame oči, alebo naozaj nedokážeme vidieť ?

V pondelok  26.3.2018 sa žiaci 4B z Cirkevnej základnej školy Narnia vybrali na vzdelávaciu ekoExpedíciu les.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Hana Noščáková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
SZŠW Vihorlatská 11, Bratislava a CZŠ Narnia Beňadická 38,Bratislava

Pre aroganciu neplatia žiadne zákazy

Odpad je vedľajší produkt existencie ľudskej civilizácie a jeho objem narastá tým, ako sme "civilizovanejší". Zamyslime sa nad tým a riešme to už dnes!

Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová, Timea Dimitrovova