4. Kvalitné vzdelanie

Zmena dizajnu

Chýbajúce učebnice nie sú jediným problémom, ktorý Ministerstvo školstva akoby prestalo riešiť. Ďalším problémom je vydávanie nových učebníc bez jedinej úpravy ich obsahu.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Ivana Jakubíková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde

Ovocná alej z projektu SadOVO

Dubnické gymnázium - Zelená škola sa zapojila do projektu SadOVO. Pri školskom ihrisku vyrastie ovocná alej starých odrôd jabloní a hrušiek. Po predchádzajúcom zhotovení plánu možnej výsadby a školení v Zaježovej sa gymnazisti pustili do práce.

Pr

Zatvárame oči, alebo naozaj nedokážeme vidieť?

Okolo mŕtveho okrúžkovaného vtáka prešlo v lesoparku bez reakcie viac ako 200 ľudí. Išlo o vzácnu sluku hôrnu, ktorú nik nespoznal alebo nevedel ako sa zachovať. Reportérka zistila a zverejnila správny postup a spustila vznik kampane v spojení s SOS BirdLife Slovensko.

Meno autora/autorov: 
Hana Noščáková

Zavierame oči, alebo naozaj nedokážeme vidieť ?

V pondelok  26.3.2018 sa žiaci 4B z Cirkevnej základnej školy Narnia vybrali na vzdelávaciu ekoExpedíciu les.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Hana Noščáková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
SZŠW Vihorlatská 11, Bratislava a CZŠ Narnia Beňadická 38,Bratislava