Sadia si budúcnosť

Výsadba ovocných stromov a krov na ZŠ Mládežnícka v Púchove, v zmysle hesla "jedlo na dosah ruky".

Čitajte tiež

Výsadba ovocných stromov a krov na ZŠ Mládežnícka v Púchove, v zmysle hesla "jedlo na dosah ruky".

Reportážny kontext/riešenie problému:

Žiaci a žiačky sa snažia o premenu školského pozemku s okrasnou funkciou na "jedlé miesto". Na hodinách Techniky pracujú na zveľaďovaní školskej záhrady i ostatných častiach škol. pozemku. Vďaka tejto aktivite si viac vážia to, čo vytvoria. A vedia, že po nich niečo zostane aj pre tých, čo prídu do školy až po ich odchode.

Meno autora/autorov

Petra Vraníková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka, Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 2. Žiadny hlad
  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 4. Kvalitné vzdelanie
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Výsadba zelene zmierňuje dopady klimatických zmien. Jedlé stromy a kry sú potravou pre živočíchy i pre nás ľudí. Mať priestor, kde si môžeme dopestovať ovocie či zeleninu bez použitia chemikálií je našou snahou.