Ovocná alej z projektu SadOVO


Sadovo v Dubnici

Dubnické gymnázium - Zelená škola sa zapojila do projektu SadOVO. Pri školskom ihrisku vyrastie ovocná alej starých odrôd jabloní a hrušiek. Po predchádzajúcom zhotovení plánu možnej výsadby a školení v Zaježovej sa gymnazisti pustili do práce.

Príprava na výsadbu

 V stredu 9.1. sa na školskom ihrisku stretli žiaci oktávy, ktorí vykopali jamy pre stromčeky a pripravili na výsadbu všetko potrebné. Hoci nebolo veľmi priaznivé počasie, všetko prebehlo vo veselej nálade. Oktaváni pracovali s veľkou chuťou a nadšením. Hoci plody svojej práce v školských laviciach neochutnajú, určite budú pozvaní na Plodobranie či na tradičný gymnaziálny Biojarmok. 

Na druhý deň nastúpila trieda kvarta pod vedením p. učiteľky Biolek a začali s výsadbou tradičných odrôd ovocných stromčekov, nápomocní im boli dvaja odborníci: Bruno Jakubec z Fakulty ekológie a environmentalistiky vo Zvolene, ktorá je odborným garantom projektu a jeho priateľ Drahoš, ktorí zadelili všetkým žiakom rôzne úlohy. Bolo to strihanie drôtu, ktorý je potrebný na obalenie stromov proti malej zveri, strihanie povrazov na úchyt stromov a tiež priniesli drevené koly na zabezpečenie stability stromov, ktoré bolo treba do jamy pevne zabiť. Chlapci i dievčatá usilovne pracovali, a keď bolo všetko pripravené, preniesli potrebný materiál k jednotlivým jamám.

 Pred samotnou výsadbou, žiakov p. Jakubec oboznámil so správnym postupom. Všetci sa pustili  do výsadby. Nikomu nevadila zima zachádzajúca až za nechty, možno fotografovi – Mladému reportérovi, ktorý všetko dokumentoval.

 

 Ako sadiť mladé stromčeky? 

Najskôr treba zabiť kôl do vopred pripravenej jamy pomocou kladiva. Ku každému kolu sa priloží jeden ovocný strom, ktorého koreňová sústava- hlavné korene skrátené na príslušnú dĺžku až k zdravému drevu. Následne  sa ku koreňom stromov nahrnie zemina zmiešaná s humusom.  Keď sa strom zasadí, zabezpečí sa priviazaním ku kolu (medzi kôl a strom sa vloží trs trávy alebo mäkká látka, aby sa kmeň stromu o kôl nepoškodil). Kmeň stromu sa obalí ochranným drôtom a potom sa priviaže ku kolu. Neskôr treba stromček dobre poliať. Čerstvo zasadené stromčeky sa prikryjú mačinami  trávy, avšak trávou dolu a  prihrnú sa mulčovacou kôrou, aby boli chránené pred mrazom a udržala sa v ich okolí vlaha. 

Počas práce priblížil svoj vzťah k vysádzaniu stromov odborný garant projektu Bruno Jakubec: „Toto nie je moja hlavná činnosť, je to moje hobby, mám rád prírodu a rád odovzdávam svoje skúsenosti mladším.“ Na zvedavú otázku gymnazistov, v  koľkých školách už pomáhal pri výsadbe, odpovedal: „Neuveríte, ale v projekte SadOVO sme pomohli s výsadbou už desiatim školám a vy ste jedenásta. Celkovo sa záchrane a výsadbe starých odrôd venujem 5 rokov. “

 

Krst ovocnej aleje

Vysadilo sa osem mladých stromčekov, ktoré boli rôznych odrôd: Lahúdkové, Zvonkové, Křivice, Solivarské a ďalšie. Na konci sadenia sa uskutočnil krst jablkovým i hruškovým muštom. Stromy boli pokvapkané, aby nám dobre rástli a rodili. A čo zostalo, bolo prípitkom pre všetkých zúčastnených.

 

Meno autora/autorov: 
Oliver Lacko
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom