Papierové povzbudenie

Čitajte tiež

"Čo môžeme ako mladí urobiť pre našu prírodu a spoločnosť? Nikto nás nebude počúvať." Mladí ľudia často takto reagujú, ale neplatí to o žiakoch zo ZŠ Mádežnícka v Púchove. Keďže majú dostatok času a chuť niečo zmeniť, rozhodli  sa, že na  tradičný školský  jarmok vyrobia papierové tašky s pečiatkou svojej školy. Tie rozdávali, či za dobrovoľný príspevok odovzdávali ľuďom, ktorí chceli nákup baliť do plastových tašiek. Vyrobili si aj transparent: "Vymeň našu za tvoju". 

Nápad sa zapáčil pracovníčke Mesta, ktorá navrhla, že v budúcnosti by žiaci a žiačky mohli vyrobiť podobné tašky pre nich. 

Videoreportáž hovorí o tom, že nakjrajšia forma osvety je osobný príklad a ukážka nadšenia.  

Meno autora/autorov

Barbora Svitková, Simona Zboranová, Petra Vraníková, Marek Monček

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka, Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 4. Kvalitné vzdelanie
  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Nahradiť plastový odpad papierovým je ekologická alternatíva. Na hodinách Techniky žiaci vytvárali papierové tašky z recyklovaného papiera. Tie potom slúžili ako náhrada pre kupujúcich.