Tak čo s nimi?

„Veď to je len malá baterka, fakt ju nemôžem hodiť do koša?“ Toto sa pýta veľa ľudí, ktorí sa potrebujú zbaviť batérii. Tie ale obsahujú veľké množstvo ťažkých kovov, ktoré by sa vyhodením do koša nikdy nedočkali recyklácie, miesto toho by kontaminovali prostredie. 
Tak čo s nimi mám teda robiť? (Autor: Oliver Brunner)
Zberné miesto pre batérie v elektroobchode (Autor: Oliver Brunner)
Kontajner od spoločnosti ASEKOL určený na elektroodpad (Autor: Oliver Brunner)
Prispievanie do celoročného zberu batérii v škole (Autor: Oliver Brunner)

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Oliver Brunner
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
14
Škola: 
ZŠ K.Kuffnera Sládkovičovo
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Vyhodené batérie, ale aj akýkoľvek elektroodpad, pri svojom rozklade kontaminujú spodnú vodu, pôdu a rastliny, ktoré v nej rastú, ale aj telá živočíchov a nás.  Zberné miesta v elektroobchodoch, či kontajnery určené na odpad nás uisťujú, že sa komponenty v elektroodpade správne zrecyklujú.Tým sa minimalizuje nielen množstvo odpadov, kontaminácia prostredia, ale aj ťažba kovov.