Včely v chladničke

Bez včiel by bol život na zemi ťažký, sú veľmi dôležitými opeľovačmi. A čím viac kvetov je opelených, tým lepšie, lebo stúpa rozmanitosť. Známym včelám medonosným pomáhajú aj menej známe včielky samotárky. V našej Základnej škole sv. Augustína v Považskej Bystrici sme na školskom dvore osadili domček pre včielky.   
Od marca sme ich pozorovali. Na jeseň sme očistili ich kukly (kokóny) a na zimu uložili v krabičke do chladničky.
Na jar včely začali vyliezať z kokónov predčasne a museli sme konať. Pre zachovanie rodu je treba, aby nakládli vajíčka.
Na to sú určené trubičky, ktoré sme na hodine biológie na jednom konci zaslepili hlinou a vložili do včelieho domčeka.
Už sme kamaráti. Včielkam sme pomohli na čerstvý vzduch. Už letia rastlinkám pomáhať a prírodu obohacovať. Môžeme si brať príklad.

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Klára Šupolíková, Michal Markovič, Alžbeta Šujaková
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
13,13,9
Škola: 
ZŠ sv. Augustína, Považská Bystrica
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Včely samotárky sa dajú chovať aj pri škole, v meste. Pre žiakov sú zaujímavé, ale nie nebezpečné. Opeľujú rastliny, tým ovplyvňujú biodiverzitu, pomáhajú rastlinám sa rozmnožovať a tým može byť viac rastlín, viac kyslíka, lepšia kvalita ovzdušia.