Cez plot

Cez plot. Foto: Diana Šturdíková

Čitajte tiež

Dobré vzťahy medzi susedmi sú na nezaplatenie. S prebytkami zo záhrady je treba sa podeliť.

Meno autora/autorov: 
Diana Šturdíková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 2. Žiadny hlad
  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Ovocie a zelenina sú dopestované v súlade s prírodou, ekologicky. Nie sú prevážané žiadnym dopravným prostriedkom. Znečistenie ovzdušia je nulové. Úroda v našich záhradách bola bohatá, takáto susedská výmena upevní nielen susedské vzťahy, ale aj kvalitu zdravia v oboch rodinách.