Chlieb náš každodenný

V dnešnom uponáhľanom svete je návrat k jednoduchším a prirodzenejším spôsobom života nevyhnutným krokom k zachovaniu nášho zdravia aj životného prostredia.
Aby sme si vychutnali čerstvý a chutný chlieb, stačí iba niekoľko ingrediencií: múka, voda, droždie, alebo kvások, zemiaky, rasca a soľ
Môžeme vyberať lokálne a ekologicky pestované suroviny, čo znižuje emisie CO2 spojené s dopravou a podporuje udržateľné poľnohospodárstvo.
Pečenie domácého chleba násvedie k lepšiemu povedomiu o potravinovej sebestačnosti a zodpovednej spotrebe.
Znížime spotrebu nadmerného využívania plastových obalov, ktoré sú potrebné pri komerčnej výrobe a balení chleba.

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Oliver Joaquim, Marián Marcinka, Anežka Blažeňáková
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
18,20,25
Škola: 
Spojená škola internátna Námestovo
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 
    1. Pečenie chleba doma umožňuje ľuďom mať prístup k čerstvému a výživnému jedlu bez nutnosti závislosti od komerčných potravinových reťazcov.

    2. Pečenie doma umožňuje kontrolu nad ingredienciami, čo môže viesť k zdravším a vyváženejším potravinám, čo má pozitívny vplyv na zdravie a kvalitu života.

    3. Pečenie doma minimalizuje potravinový odpad a umožňuje preferovanie lokálnych a ekologicky pestovaných surovín, čo prispieva k zodpovednejšej spotrebe a udržateľnejšej výrobe potravín.

    4. Pečenie doma znižuje potrebu prepravy a obalov, čo vedie k nižším emisiám skleníkových plynov a prispieva k ochrane klímy.