Chceme “rebelovať” tým, že pôjdeme príkladom

Chceme “rebelovať” tým, že pôjdeme príkladom

Čitajte tiež

Vložil/a admin dňa 13.09.2019

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín a Mladí reportéri pre životné prostredie

stanovisko ku globálnemu klimatickému štrajku 20.9.2019

Greta Thunberg: "I want you to rebell - chcem, aby ste s​a búrili."

Naša organizácia sa 25 rokov venuje aktivitám v oblasti environmentálneho vzdelávania a osvety. Globálny klimatický štrajk síce podporujeme, ale inak. Nestačí nám rebelovať slovami, ale ponúkame akciu – na úrovni jednotlivca či školy. Ponúkame tipy pre činorodý „klimaštrajk“ u vás doma alebo na vašej škole.

Obavy štrajkujúcich mladých ľudí z budúcnosti sú úplne na mieste. Vyzývame preto aj my politikov, aby bezodkladne začali konať.  Klimatická kríza, priamo prepojená aj so stratou biodiverzity, sú naliehavé environmentálne výzvy, ktoré už nemôžu byť ďalej prehliadané. Očakávame, že naši politici sa k nim postavia ako k prioritám už pri príprave rozpočtu na rok 2020, ako aj pri príprave volebných programov do budúcoročných parlamentných volieb - od okamžite realizovateľných riešení ako ukončenie ťažby uhlia a ničenie lesov za účelom masových výrubov, až po prijímanie systémových zmien na úrovni štátu ako zavedenie uhlíkovej dane, ako aj ďalších legislatívnych a finančných nástrojov.

Na druhej strane, sme presvedčení o tom, že zodpovedné konanie jednotlivca je na prvom mieste. Ak bude široká verejnosť pripravená uskromniť sa a ochranu životného prostredia bude vnímať ako prioritu, nájde sa aj potrebná politická vôľa robiť potrebné systémové zmeny. Čoho sme pripravení sa vzdať pre lepšiu klímu, životné prostredie, Zem? Ísť do práce na bicykli či pešo? Začať sa stravovať klima-friendy –  čo najviac jedál zo sezónnych, domácich, čerstvých a nebalených potravín? Vzdať sa častých letov do zahraničia vďaka lacným letenkám? Nechcieť stabilnú teplotu v interiéri v lete či zime? Minimalizovať nakupovanie a spotrebu ako také? Niečo nám ide ľahšie, niečo ťažšie. Od piatku môžeme skúsiť zmeniť aspoň jednu vec a  ísť príkladom aj svojmu okoliu.

K účasti na klimatickom štrajku v rovine dobrého príkladu sme povzbudili aj školy. Môžu sa zapojiť aj tak, že budú o klimatickej kríze učiť a budú so žiakmi hovoriť o prijatí osobnej výzvy. Pedagógom na seminári v Trenčíne 16. septembra predstavíme ukážky výučbového programu a príklady adaptačných opatrení na úrovni školy a obce. Je dôležité, aby vedenie škôl tému klimatickej krízy zaradilo do vyučovania a života školy nielen v piatok 20. septembra, ale dlhodobo. Od podpory pitného režimu (voda z vodovodu), cez realizáciu opatrení na zadržiavanie vody v školskej záhrade a environmentálny audit (bežný na Zelených školách), až po pravidelné nízkouhlíkové menu v školskej jedálni. Školy, s ktorými dlhodobo spolupracujeme v rámci programu Mladí reportéri pre životné prostredie, do toho s nami idú a pripravili si rovesnícke vzdelávanie, anketu, strom predsavzatí pre lepšiu klímu, ako aj vegetariánsky, lokálny obed. O všetkom budú mladí eko-reportéri navyše aj informovať formou článkov, foto- či video-reportáží.

Štrajkovať sa dá rôzne - aj jednorazovo vyjadrením svojho postoja na námestí, ale aj trvalou zmenou svojho spôsobu života. Podporujeme všetky aktivity, vedúce k zmierneniu dopadov klimatickej krízy. Za najúčinnejšie ale považujeme stať sa príkladom pre naše okolie.

„Premýšľajme o našom životnom štýle a o tom, ako môžu byť naše každodenné rozhodnutia o potravinách, spotrebe, doprave, využívaní vody, energie a mnohých ďalších materiálnych statkoch často bezmyšlienkovité a škodlivé.“  (pápež František, 1.9.2019)