Na tŕňoch ustlané

V čase sviatkov idú kytice "za lacný peniaz" na odbyt.

Čitajte tiež

V čase sviatkov idú kytice "za lacný peniaz" na odbyt.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Pestovanie kvetov v rozvojových krajinách, ako napríklad Keňa, ponúka prácu viac ako pol milióna obyvateľom, avšak za najnižší možný plat, ktorý je garantovaný štátom. Najčastejšie takúto prácu vykonávajú ženy. Pred sviatkami - Sv. Valentín či MDŽ - pracujú aj viac ako 16 hodín denne.

Kvety sa chemicky upravujú látkami, ktoré môžu byť pre človeka nebezpečné a v Európe a USA sú dokonca zakázané. Pracovníčky častokrát nemajú na sebe ani len rukavice a práca v tomto toxickom prostredí často vedie až k tomu, že tehotné ženy potratia alebo ich narodené deti trpia rôznymi poruchami.

Na vypestovanie jednej ruže v Keni sa spotrebuje 5 litrov vody. Keď si kúpite kyticu z 5 ruží, už je spotrebovaných 25 litrov. Ženy samy prístup k pitnej vode nemajú. Za celý rok sa z Kene do EÚ vyvezie 160 000 ton kvetov... Koľko je to vody ročne? A koľko žien dostane nespravodlivú mzdu?

Čo tak obdarovať ženy inak? Vymeniť vecné dary za skutočnú pomoc manželke v domácnosti, či s deťmi. Nájsť iný spôsob, ako podporiť rozvojové krajiny. Je na mieste hľadať alternatívy pod značkou Fair Trade či GGN (certifikované farmárstvo) a nahradiť tak kúpu ruží v supermarketoch za minimálne ceny takými, kde je garantované, že pracovníčky dostávajú zaslúženú mzdu a pracujú v bezpečných podmienkach.

Meno autora/autorov

Marianna Antaleczová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 1. Žiadna chudoba
  • 2. Žiadny hlad
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 8. Dôstojná práca a ekonomický rast
  • 10. Zníženie nerovností
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Pestovanie kvetov je jedno z ďalších odvteví, kedy práca nie je spravodlivo zaplatená. Vo vyspelých krajinách sa zabúda na tých, ktorí to pestujú, balia a dovážajú tovar, či už sú to jeansy, káva, kakao alebo ruže. Každý si však zaslúži spravodlivú mzdu a rovnosť. Pestovanie ruží si okrem iného vyžaduje veľké množstvo vody. Podporou fair trade či certifikovaného poľnohospodárstva či lokánych pestovateľov sa znížia aj emisie, aj prispeje k udržateľnosti a spravodlivej mzde.