Kam zmizli susedia?

Zo školského areálu CZŠ Narnia sa potichu vytratili susedia ľudí - opeľovače, motýle, hmyz, jašterice, ježkovia, vtáky... Prečo odišli? A ako týchto obľúbených a potrebných susedov opäť prilákať do srdca sídliskovej komunity? Reportáž je o premene prostredia a snahe dostať ich späť.
Uprostred sídliska bola zarastená plocha plná odpadkov. Ľudia ju v spolupráci premenili - vyčistili, nasadili a začali pestovať trávniky pre oddych. Autorka: Valentína Šatánková
Priestor bol pohodlný pre ľudí, ale zmizli všetci dôležití susedia - opeľovače, motýle, vtáky, ježe, jašterice. Nepomohlo ani stavanie domov pre nich. Autorka: Ella Mauldin
Spolu s odborníčkou hľadali riešenia a našli - časť osiali na kvitnúcu lúku. Urobili aj vzdelávacie divadielko pre menšie deti. Foto: Ella Mauldin
Hoci na vzniknutom suťovisku prvý rok lúka nerozkvitla podľa očakávaní, dosiali vhodnejšie druhy a susedia sa sťahujú nazad. Autorka: Izabela Beganová
Do inak kosenej trávy na ihrisku sa vrátila ďatelina a včely. Hmyzie aj vtáčšie domčeky ožili. Autorka: Izabela Beganová

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Lea Kocúrová,Izabela Beganová, Valentína šatánková, Ella Mauldin,
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
12
Škola: 
CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Fotoreportáž reflektuje problém biodiverzity uprostred sídliskovej komunity, ktorý nastal tým, že ľudia jediné zelené plochy premenili na udržiavané trávniky. Zmenila sa tým vodozádržná a regulačná schopnosť, výrazne stúpla potreba polievania, stúpla teplota v prostredí medzi panelákmi, začali miznúť pôvodné druhy. Repoortáž ukazuje, ako si to komunita všimla, oslovili odborníka a nasiali motýliu lúku, časť trávnikov dostal iný režim, návrat hmyzích a vtáčich susedov podporili stavbou domčekov a  dokrmovaním.