Aktivita, pri ktorej sa môžeš naučiť viac, ako si myslíš! To je nová výzva OPEN III
Autor: Matej Majerský

Aktivita, pri ktorej sa môžeš naučiť viac, ako si myslíš! To je nová výzva OPEN III

Čitajte tiež

Vložil/a Matej Majerský dňa 12.12.2020

Mladí reportéri pre životné prostredie opäť štartujú nový projekt. Nadväzuje na predošlé výzvy OPEN I a II, do ktorých sa zapojili mladí ľudia naprieč celým Slovenskom. Ako bude prebiehať dlhodobá výzva OPEN III, ktorú spustili začiatkom decembra, si práve vysvetlili na prvom webinári.

V čom spočíva výzva OPEN III?

11-19 roční žiaci a študenti budú od decembra do mája v tímoch pracovať na tvorbe edukačných videí, ktoré predstavia tipy pre správne triedenie a zmenšovanie množstva komunálneho odpadu. Z hľadiska odbornosti budú reportéri pracovať pod vedením Kataríny Kretter z ENVI-PAK a s tvorbou videí tímom pomôžu kouči - skúsení Mladí reportéri pre životné prostredie," informuje o výzve nazvanej Rozhovory pri kontajneri Klaudia Medalová. 

Účastníci z celého Slovenska sa môžu zapájať ako tímy či jednotlivci. Vytvorené skupinky budú priebežne o svojich zisteniach či pokrokoch informovať prostredníctvom sociálnych sietí. Kancelária programu YRE bude pre účastníkov výzvy aj pedagógov každý mesiac organizovať online meetingy s možnosťou konzultácií.

Aké tváre stoja za celým projektom?

Výzvu OPEN III zastrešuje kancelária programu Mladí reportéri pre životné prostredie a vedú ju skúsení Mladí reportéri Matej Majerský a Adriána Henčeková, ktorí budú tiež v roli koučov pre svojich mladších kolegov.

„Teším sa, že sa budeme môcť s jednotlivými tímami lepšie spoznať, keďže ide o dlhodobú spoluprácu. Je to výhodné v tom, že sa budú menej báť požiadať o pomoc, čiže sa majú možnosť viac naučiť,“ prezradila viac o svojom nadšení Aďka, ktorá reportérov bude učiť, ako písať pútavé články či ako správne šíriť svoju prácu na sociálnych sieťach.

Druhým koučom je Maťo. Ten sa postará o to, aby každý reportér vedel pracovať s kamerou a svoje video mohol bez väčších ťažkostí postrihať.

„Táto OPEN výzva bude špeciálna v tom, že zapojeným poskytneme konzultáciu a naozaj silnú podporu tam, kde to budú potrebovať. Povedal by som, že ide o akýsi digitálny kampusový projekt, vďaka ktorému sa toho môžu reportéri naučiť naozaj veľa,“ vyzdvihuje Maťo ďalšie pozitíva projektu.

Ďalšími neodmysliteľnými odborníkmi vo výzve sú Katarína Kretter a Jana Sásfai Satterová, ktoré spoločne tvoria vzdelávací obsah a sú garantkami výstupov projektu po obsahovej stránke. Taktiež sa budú môcť na nich účastníci a účastníčky výzvy obracať s otázkami počas online stretnutí.

„V prezentácii sme sa zamerali na niektoré problematické odpady a vyjasnili sme si, kam s nimi. Pre životné prostredie je najlepší taký odpad, ktorý ani nevzniká, najdôležitejšia je teda prevencia. Preto ak odpad vznikne, je potrebné ho svedomito vytriediť a pred vyhodením znížiť jeho objem,“ hovorí Katarína Kretter o téme z prvej úvodnej prezentácie. Reportérom tiež priblížili, čo z konkrétnych druhov odpadu ešte môže vznikať.

Súťažiacich čaká vo výzve Rozhovory pri kontajner množstvo zaujímavých úloh. Je to veľká príležitosť zdokonaliť sa v žurnalistickej tvorbe a stať sa odborníkom alebo odborníčkou na správne triedenie odpadu. Najktívnejší účastníci výzvy, ktorým sa podarí dokončiť videá na dané témy, získajú za odmenu pozvánku na praktický workshop (ak to dovolí situácia s COVID-19).

 

 

Projekt Objektív 21: Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Priložené obrázky
Autor: Matej Majerský
Mladí reportéri v akcii na Misii Biele Karpaty. Autor: Matej Majerský
Aďka a Matej v spoločnosti Radovana Stoklasu na workshope v Roháčoch. Autor: Richard Medal
Aktivita, pri ktorej sa môžeš naučiť viac, ako si myslíš! To je nová výzva OPEN III