Z panvice do sveta

Čitajte tiež

Kam s použitým kuchynským olejom?  Dá sa odovzdať v každej obci či v meste so zberným dvorom, na pumpách, ale po novom sa špeciálne nádoby na použitý olej postupne začínajú objavovať aj na stojiskách s kontajnermi. Je dobré, že zber prichádza bližšie k občanom, ale zberných nádob by mohlo byť viacej. Nachádzajú sa totiž len na každom piatom či šiestom stojisku. V meste Nová Dubnica následne dochádza k situáciám, že zozbieraný kuchynský olej nechávajú obyvatelia na stojiskách bez zberných nádob na olej.

V iných mestách zase radnica obyvateľov motivuje rôznymi spôsobmi, aby olej neodhadzovali do komunálneho odpadu. Stačí sa teda zamyslieť a zber kuchynského oleja sa zlepší. 

Meno autora/autorov

Erika Gavalierová

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná spojená škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Zber kuchynského oleja sa často odsúva na vedľajšiu koľaj. Pričom použitý olej, ktorý skončí v kuchynskej výlevke alebo v toalete, dokáže už v pomerne malom množstve vyrobiť veľké problémy. Tie spočívajú jednak v znečisťovaní vody a pôdy, ako aj v upchávaní potrubí. Ale kuchynský olej sa dá kvalitne spracovať. Z jedného litra použitého oleja sa vyrobí až 0,9 litra biopalivovej zložky do motorovej nafty.