Fauna a flóra Vysokých Tatier

Čitajte tiež

V Tatranskom národnom parku žije veľa vzácnych druhov rastlín aj živočíchov. Aké to sú, a čo im škodí, zisťovali Mladí reportérí a reportérky na terénnom workshope. Ich respondentmi boli ochranárka TANAP-u Blažena Sedláková a ochranár a dokumentarista Erik Baláž.

Meno autora/autorov

Alexander Piršč

Vek autora/autorov

17

Škola

Škola umeleckého priemyslu Košice