Čistí vonku i zvnútra

Domácnosť v Sládkovičove úplne prešla na pranie s mydlovými vločkami. Predchádzajú tak nielen znečisteniu vody, ale aj kožným alergickým reakciám.

Čitajte tiež

Domácnosť v Sládkovičove úplne prešla na pranie s mydlovými vločkami. Predchádzajú tak nielen znečisteniu vody, ale aj kožným alergickým reakciám.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Používaním prírodných pracích prostriedkov ochraňujeme nielen prírodu, ale aj naše zdravie - predchádzame vzniku kožných alergických reakcií. Domácnosť v Sládkovičove úplne vystačí s mydlovými vločkami.

Ak si ich kúpime v rodinnom balení v papierovom obale, pomáhame minimalizovať plastový odpad, ktorý sa v prírode nerozkladá a ohrozuje naše zdravie formou mikroplastov vo vode. 

Odpoveďou na mnohé zdravotné problémy by mohol byť koncept netoxickej domácnosti. Cieľom netoxickej domácnosti je nahradiť chemikálie a jednorazové produkty za udržateľné prípravky z prírodných recyklovateľných materiálov. 

Meno autora/autorov

Andrea Takácsová

Veková skupina

15-18

Škola

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Banská BYstrica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Koncept netoxickej domácnosti je nahradiť chemikálie a jednorazové produkty za udržateľné prípravky z prírodných a aj recyklovateľných materiálov. Vďaka mnohým alternatívnym spôsobom sa dá predísť nielen tvorbe odpadu, ale aj rôznym kožným či iným alergickým reakciám.