Jarná nevesta

Rozkvitnutá čerešňa, zdobená bielymi kvetmi. Jej telo však igelitové závoje špatia.

Čitajte tiež

Rozkvitnutá čerešňa, zdobená bielymi kvetmi. Jej telo však igelitové závoje špatia.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Po zime je problém rozfúkaných odpadkov na rastlinách bežný. Ak nebol predtým odpad zabezpečený v uzavretých nádobách, tak ho môžeme vidieť všade okolo nás. Je to problém, ktorému sa dá jednoducho predchádzať tým, že nebudeme ľahostajní voči nášmu okoliu aj pri tak jednoduchej činnosti, akou je odhodenie odpadkov.

Meno autora/autorov

Katarína Guzmická

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Len čisté okolie môže zabezpečiť kvalitný a zdravý život. Taktiež znížením odpadu môžeme tomuto problému predchádzať.