„Zničenie“ slovenskej pýchy

Pred 18 rokmi sa cez Tatry prehnal orkán, ktorý zničil väčšinu územia TANAPu. Po rokoch vidíme, že les sa postupne spamätáva. Ľudia v spolupráci s lesníkmi sa snažili pomôcť tým, že vysadia mladé smreky.  Časom sa ale ukázalo, že najlepšie riešenie na záchranu TANAP-u je nechať prírodu na pokoji. 

Jeden z mnohých vyvrátených stromov vo Vysokých Tatrách.
Popadané stromy pri Popradskom plese, ktoré sa zrútili vďaka víchrici.
Nechajme prírodu na pokoji, veď ona sama robí zázraky.

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Alexander Piršč, Hana Holbusová, Michaela Danišová, Sofia Slávikova, Júlia Noščáková
Vek autora/autorov: 
18, 14, 14, 14, 16
Škola: 
Škola umeleckého priemyslu v Košiciach, Gymnázium Dubnica nad Váhom, SZŠ NDCA, OA Račianska Bratislava
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Život na pevnine.