Učitelia sa učia vďaka Mladým reportérom

Na workshope sa pedagógovia a koordinátori mediálnej a envirovýchovy učili, ako program využiť na vyučovaní i mimo neho.
Ako súviasí to, čo jeme so zmenali klímy?
Aj pri švédskom stole sa možno vzdelávať. Účastníci sa najedli...
Podľa kartičiek priložených k jednotlivým potravinám bolo možné zistiť, ktoré z nich sa dopestovali ekologicky a ktoré na náš stôl preleteli celý svet.
Dôležitým faktorom bolo aj množstvo vyprodukovaného odpadu.
Aj skúsený lektor Florian Kliche sa nechal nalákať jogurtmi v malých téglikoch.
V lektorky Danka Palkechová a Katka Hulinová (vľavo) účastníkom prezradili, ako môžu každé ráno prispieť k ochrane klímy.
Na záver si každý dal záväzok, ako zmení svoje správanie na ekologickejšie.
Trasa exkurzie na Starhrad viedla popod hrad Strečno.
Lektorky Peťa Vachová (zľava), Danka Palkechová s účastníčkou Zuzkou Burdovou sa v teréne premenili na mladé reportérky.
Po Národnom parku Malá Fatra mladých reportérov sprevádzal lesný strážca Michal Babnič.
Odvážlivci, ktorí vyšplhali až na Starhrad, sa dočkali výhľadu na meandre Váhu.
Nemecký koordinátor Mladých reportérov Florián Kliche hovoril o tom, ako prezentovať aktivity svojej školy na verejnosti.
Uzávierku na napísanie správy o workshope dodržal málokto, novinársku prácu v časovom strese si však vyskúšal každý.
Ako napísať dobrý článok?
Na záver panie učiteľky prezradili, čo cih študentov motivuje a naopak.

Čitajte tiež

Vložil/a Ivana Kovalova dňa 20.11.2011

Sedemnásti učitelia materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska sa v dňoch 14. až 16. novembra 2011 stretli v Škole ochrany prírody vo Varíne na workshope Mladých reportérov pre životné prostredie. Workshop bol zameraný na získavanie informácií a vymieňanie skúseností v oblasti mediálnej a environmentálnej výchovy.

VARÍN. Program Mladí reportéri pre životné prostredie umožňuje študentom skúmať problematiku životného prostredia a o svojich zisteniach informovať verejnosť. Vo Varíne sa stretli učitelia s koordinátormi, novinármi a ekológmi. O fungovaní programu v Nemecku sa dozvedeli vďaka prednáškam berlínskeho koordinátora Floriana Kliche. Dostali tak možnosť vrátiť sa o niekoľko rokov do minulosti a vyskúšať si úlohu študentov. Workshop ponúkol rôznorodý program, učitelia rozšírili svoje poznatky o ochrane životného prostredia, o novinárskej práci a o súvislostiach týchto aspektov s vyučovaním.


Ochutnali klimatické raňajky, stretli sa so zástupcami Národného parku Malá Fatra a v sprievode profesionálneho strážcu národného parku Michala Babniča obdivovali krásy fatrianskej prírody, pričom pozorovali i negatívne vplyvy človeka na konkrétne územie. Jedna z účastníčok workshopu Daniela Helienová zo ZŠ Makov ocenila zážitkový program: „Prechádzka sa mi páčila. Radšej chodím do prírody, ako sedím v škole.“

Aké sú očakávania?

„Doteraz sme v programe Mladí reportéri komunikovali najmä so študentmi. Myšlienka zapojiť vo vyššej miere učiteľov vznikla najmä preto, aby učitelia podporili motiváciu študentov a aby študenti zotrvávali v programe,“ vysvetlil Richard Medal z Centra environmentálnych aktivít. Lektori ponúkli praktické návody, ako v školách a so žiakmi urobiť pozitívne zmeny s obmedzenými prostriedkami. Hoci sa workshopu tentokrát nezúčastnili študenti, koordinátori sú presvedčení o jeho praktickom dosahu. „Študenti aj učitelia sú veľmi zvedaví a inšpiratívni, no učitelia majú jasnejšiu víziu o využití programu,“ vysvetlilaZuzana Límová, koordinátorka programu na Slovensku.

Ivana Kovalová, Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku

Foto: Katka Hulinová, Zuzana Límová