Na Tematíne chránia poniklece pílami

Zachovanie chránených druhov rastlín ako poniklec veľkokvetý vyžaduje v Tematínskych vrchoch odstraňovanie nepôvodných druhov drevín ako borovice a jasene.

Poniklec veľkokvetý je jednou z chránených rastlín v Tematínskych vrchoch. Foto: Ľudmila Slivová

Čitajte tiež

Zachovanie chránených druhov rastlín ako poniklec veľkokvetý vyžaduje v Tematínskych vrchoch odstraňovanie nepôvodných druhov drevín ako borovice a jasene.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Nepôvodné druhy drevín vysadené v minulom storočí v Tematínskych vrchoch nepriaznivo ovplyvňujú vzácny a chránený biotop špecifický pre toto územie. V dôsledku zalesňovania tu boli v období 50. – 90. rokov vysadené balkánske druhy drevín – borovica čierna a jaseň mannový. V súčasnosti sa preto ťažisko starostlivosti o ÚEV v rámci projektov realizovaných organizáciou Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) sústreďuje na potláčanie a likvidáciu týchto nevhodne vysadených druhov.

Práve hmyz a rastliny významné pre túto oblasť, napríklad klinček včasný Lumnitzerov a poniklec veľkokvetý, potrebujú na rast a prežitie dostatok otvorených plôch. To je jedným z dôvodov pre odstraňovanie borovíc a jaseňov, ktoré vďaka ich prispôsobivosti a nenáročnosti zarastajú veľké plochy.

Meno autora/autorov

Ľudmila Slivová

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade 4666/7

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Rast nepôvodných drevín v Tematínskych vrchoch vplýva negatívne na udržanie biodiverzity na tomto území.