Čistime ekologicky a bez obalov

Čitajte tiež

Čistiace prostriedky aj drogériu používať treba, ako však upratať s čo najmenším dopadom na životné prostredie? To najmenej, čo môžeme urobiť, je používať prostriedky šetrné k životnému prostrediu. Nezostaňme však pri mále - môžeme si drogériu čapovať do tých istých nádob a minimalizovať tak aj plastový odpad, alebo sa navrátiť k tomu, čo používali naše babky a prababky.

 

 

Meno autora/autorov

Oliver Brunner a Andrea Takácsová

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo a Konzervatórium L. Bellu Banská Bystrica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Deň, kedy sme aspoň niečo neurobili pre ochranu životé prostredie, je stratený deň. Keď môžeme urobiť minimum - používanie k prírode šetrnejších prostriedkov, ktorí sú lepšie pre nás, naše zdravie, pre prírodu, pre vodu a tým aj organizmy - urobme to. Čapovaním drogérie môžeme minimalizovať aj plastový odpad a nakúpite ozaj len to, čo potrebujete, ste tak zodpovedný spotrebiteľ.