Nevšimnutý výkrik o pomoc

Stromy nám dávajú iba kyslík. Keby nám dávali wifi, tak by sme ich sadili všade.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Toto je známy strom v Novej Dubnici, ktorý je svedkom opekačiek, stretnutí či detských hier. V takomto stave ho zanechajú ľudia. Strom doslova kričí o pomoc, ale nie je ho počuť. 

Meno autora/autorov

Michal Horník

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Stromy sú často podceňované, na stromy sa zabúda a nedostatočne si uvedomujeme ich dôležitosť. Veď nám dávajú iba kyslík. Kaby nám dávali wifi, tak by sme ich sadili všade.