Čo po nás ostane

Na mieste, kde sú zbytky raketovej ruskej základne, v lese, umelec pravidelne robí inštalácie, ktoré ľudí prekvapia cestou na výlet a vyvpolávajú nečakané zamyslenia nad udržateľnosťou

Čitajte tiež

Na mieste, kde sú zbytky raketovej ruskej základne, v lese, umelec pravidelne robí inštalácie, ktoré ľudí prekvapia cestou na výlet a vyvpolávajú nečakané zamyslenia nad udržateľnosťou

Reportážny kontext/riešenie problému:

V Bratislave sú známe prírodné miesta preťažované vysokou návštevnosťou. Obzvlášť počas Covidového obdobia sa na nich stretávali doslova davy ľudí.

Na tomto mieste, kde na Devínskej hlavici roky bola raketová ruská záklaňa, ktorej ruiny tu ostali tiež, začal popri lesných chodníčkoch tvoriť umelec jaroslav Belo Belliš prírodné "inštalácie", ktoré sú na rodziel od toho, čo tam zanechávajú návštevníci, nielen potešením oka a podnetom na zamyslenie, ale najmä sú prírodné a trvalo udržateľné.

Napríklad kôru buku, ktorú ľudia pred rokmi miestami dorezali svojimi iniciálmi, vyzdobil ílovou pôdou z tohto miesta. Zmiešal ju s vodou, vytvoril blato a takto vyrobenou hlinkou ozdobil niekoľko stromov do výšky cca 3 metrov.

Pri častých prechádzkach návštevníci sledovali a komentovali, ako sa postupne výzdoba stráca a šírili na sociálnych sieťach fotky inštalácii a svojich selfie s nimi, čím sa odkaz udržateľnosti šíril v podaní rôznorodých ľudí ďalej a ďalej a priťahoval veľkú pozornosť. Niekedy aj jednoduché dielo dokáže takto dostať k ľuďom (cez nich samých) odkaz udržateľného života. 

Meno autora/autorov

Ella Radimská, Hana Noščáková

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium L.Novomeského, Bratislava a SOŠPg Bullova, Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

V čase covidu sa množstvo Bratislavčanov stretávalo na prírodných miestach v snahe nadýchať sa vzduchu. Keďže takýchto miest pre množstvo obyvateľov, ktorí na ne inak chodievali iba občas, je málo, ostávali po nich neželané stopy. Ako kontrast umelec robil prírodné inštalácie, po ktorých neostávali na tých istých miestach žiadne stopy a šíril tak malou aktivitou odkaz s veľkým dosahom, keďže ľudia sa pri jeho dielach fotili a zdieľali ich na sociálnych sieťach.