Myslíme to s ochranou prírody na Slovensku vážne?

Čitajte tiež

Územie chatovej osady Čierny potok v Súľovských skalách je zaradené v štvrtom stupni ochrany, avšak čoskoro sa plánuje zníženie ochranného stupňa na druhý, čo umožní väčšie a nezvratné zásahy do prírody. Znížiť stupeň ochrany je v zmysle platnej legislatívy možné iba ak zanikne predmet ochrany, čo sa v tomto prípade nestalo. Ohrozené územie nie je na Slovensku ojedinelé a s nedostatočnou ochranou prírody sa potýkajú aj iné lokality, napríklad v Tatrách.

Súľovské skaly sú domovom mnohých zákonom chránených druhov, vrátane hmyzovníka Holubyho a hmyzovníka muchovitého, ktoré patria medzi najcennejšie druhy orchideí.

 

 

 

Meno autora/autorov

Mária Jánošíková

Veková skupina

19-25

Škola

Prírodovedecká fakulta Masarykovej univerzity v Brne

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Ochrana prírody, spojená so zachovaním biodiverzity a zmiernením klimatickej zmeny je veľkou výzvou.